Бура око уставних амандмана

Након представљања званичног Радног текста измене Устава Републике Србије, уследиле су бројне критике на рачун Правосудне академије, преносимо текст из Данас од 25. јануара 2018. године

Скоро читаву протеклу деценију обележио је избор судијских и тужилачких помоћника на правосудне функције, и то нажалост не најбољих, нити најстаријих међу њима. Они чине преко 90 одсто новоизабраних функционера, наспрам само 6 одсто полазника Правосудне академије. Увођење Правосудне академије као услова за избор за првостепеног судију и заменика тужиоца је учињено на инсистирање ЕУ, која не жели да толерише непостојање критеријума приликом избора и арбитрaрност. Новим уставним решењем се испуњавају европски стандарди у овој области и омогућава свим кандидатима да под једнаким условима конкуришу за јавне функције.

Демагогија је да би у случају изостанка Правосудне академија из Устава, на функције били бирани они који су годинама у правосуђу, ако знамо да је 80 одсто судија и тужилаца у недавној анкети рекло да то нису одлучујући фактори, већ су потврдили постојање непотизма и личних веза.