Саопштење АКПА поводом извештаја ДРИ

Саопштења
ИСПЛАТА ПЛАТА СВРШЕНИМ ПОЛАЗНИЦИМА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ НИЈЕ ИСТО ШТО И ОСТАЛЕ УОЧЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ У ЊЕНОМ ПОСЛОВАЊУ Поводом Извештаја Државне ревизорске институције у ком су наведене неправилности у ревизији финансијских извештаја и ревизији правилности пословања Правосудне академије (ПА) Алумни клуб Правосудне академије (АКПА), као струковно удружење које окупља бивше и садашње полазнике ПА, истиче да се проблем исплате плата свршеним полазницима ПА не може поистоветити са осталим уоченим неправилностима. Наиме, свршени полазници ПА су лица која су завршила почетну обуку на ПА у трајању од 30 месеци и тиме испунила законом прописане услове за избор на судијску и тужилачку функцију. Чињеница да је веома велики број свршених полазника ПА још увек у радном односу са ПА, након истека радног односа на одређено време у трајању од 30 месеци, колико траје почетна…
Опширније
АКПА начелно подржава нацрте правосудних закона

АКПА начелно подржава нацрте правосудних закона

Актуелности, Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) које окупља судије, тужиоце и полазнике Правосудне академије, начелно подржава нацрте правосудних закона који се налазе на јавној расправи. У питању су решења која у највећем броју случајева унапређују статус правосудних функционера, омогућавају већи степен независности судија, односно самосталности јавних тужилаца и изједначавају положај младих судија и тужилаца са старијим колегама, имплементирајући усвојене уставне измене према којима правосудна функција постаје стална, а активно и пасивно бирачко право на изборима за правосудне савете имају све судије и тужиоци, без изузетка, што до сада није био случај. Ипак, очекивани реформски предлози су изостали у веома важним деловима. Најпре у погледу механизма избора судија и тужилаца, који се осим искључивања парламента из овог процеса, ни у чему не мења, те оставља начин избора судија и тужилаца без нужних…
Опширније
АКПА доставила Предлог реформе избора судија Радној групи Министарства правде

АКПА доставила Предлог реформе избора судија Радној групи Министарства правде

Актуелности, Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) доставио је данас Радној групи Министарства правде задуженој за израду нацрта правосудних закона Предог реформе избора судија који садржи решења којима се уводи низ новина у овај процес. Након усвојених уставних амандмана које се односе на правосуђе, Министарство правде је формирало радне групе за израду нацрта правосудних закона који се морају ускладити са Уставом Републике Србије до фебруара 2023. године. У питању су Закон о судијама, Закон о високом савету судства, Закон о јавном тужилаштву, Закон о Високом савету тужилаца и други закони. Њихова садржина ће коначно определити начин на који ће се бирати судије и тужиоци, начин на који ће се бирати чланови Високог савета судства и Високог савета тужилаца, начин рада ових тела, као и прецизно одређење положаја судија и тужилаца, што је…
Опширније
АКПА поздравља резултате референдума

АКПА поздравља резултате референдума

Актуелности, Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије, струковно удружење судија, тужилаца и полазника Правосудне академије (АКПА) поздравља одлуку грађана Србије који су се на референдуму одлучили да потврде Акт о промени Устава. У питању је историјски тренутак у развоју наше демократије, јер је први пут уређење правосуђа била тема непосредног изјашњавања грађана. Истовремено, тиме је окончан дугогодишњи процес у који је уложена велика енергија и у коме су се представила различита гледишта и предлагала бројна решења и од такавог отворен дијалога је правосуђе имало користи. Неке од позитивних последица јучерашњег изјашњавања ће бити уочљиве одмах. Тако ће јучерашња одлука онемогућити спровођење реизбора више стотина судија и тужилаца који тренутно обављају функције на пробном мандату и они ће одмах по проглашењу Акта о промени Устава ступити на сталне функције. Даљи ефекти учињених уставних измена…
Опширније
Без измена ЗПП судству прети колапс

Без измена ЗПП судству прети колапс

Актуелности, Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) позива Министарство правде да јавности одговори да ли ће овом сазиву Народне скупштине упутити предлог за измене и допуне Закона о парничном поступку (ЗПП). Акционим планом за Поглавље 23 предвиђена је измена ЗПП у другом кварталу 2021 године. Међутим, до реализације предвиђеног плана није дошло услед противљења Адвокатске коморе Србије Нацрту измена ЗПП које је сачинило Министарство правде. Са друге стране судијска удружења су указивала на нужност измена овог процесног закона како би се изменама правила о надлежности судова заштитило право грађана на суђење у разумном року и предмети равномерно распоредили по судској мрежи јер се две трећине свих судских предмета налазе у београдским судовима, а поред тога преоптерећени су и основни судови у свим већим градовима у Републици Србији. Уколико изостане измена ЗПП пресија…
Опширније
Брзим законским изменама растеретити београдске судове

Брзим законским изменама растеретити београдске судове

Актуелности, Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) поздравља напоре који се предузимају у циљу решавања горућег проблема преоптерећености парничних одељења Првог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду у којима се овог месеца врше радње везане за делегацију (уступање) одређеног броја предмета другим основним судовима који су мање оптерећени, али напомиње да је за системско решење проблема потребно изменити процесне одредбе о месној надлежности судова. До делегирања предмета које је у току дошло је захваљујући одлуци Врховног касационог суда (ВКС) који је уважио захтеве поступајућих судија Првог основног суда у Београду и Трећег основног суда у Београду у којима је највишем суду предочено да је угрожено право на правично суђење не само у поступцима по тужбама грађана против пословних банака, већ и у свим осталим грађанским поступцима пред овим…
Опширније
Избор тужилаца мора бити јаван

Избор тужилаца мора бити јаван

Актуелности, Саопштења
Седница на којој је Државно веће тужилаца (ДВТ) предложило кандидате за избор тужилаца одржана је без претходне најаве и тиме је опет онемогућено заинтересованој јавности да прати ток седнице, док су предлози за избор заменика јавних тужилаца објављени прекјуче поподне, неколико дана након што је седница одржана. Зграда Државног већа тужилаца Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) изражава незадовољство начином на који се спроводи конкурс за избор заменика јавних тужилаца. Иако свесни да постоје извесни проблеми у функционисању самог ДВТ, АКПА сматра да то не треба да буде разлог да се ДВТ враћа корак уназад када је у питању транспарентност избора кандидата на јавне функције. АКПА подсећа да је у протеклом периоду периодично имао своје представнике на овим седницама који су били присутни у својству јавности, што је јавно и похвалио,…
Опширније
АКПА: Непримерене изјаве након суђења Јутки

АКПА: Непримерене изјаве након суђења Јутки

Актуелности, Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) оцењује поједине коментаре који су уследили након одлагања главног претреса у случају против окривљеног Милутина Јеличића Јутке непримереним и срачунатим на покушај утицаја на суд и ток и исход поступка. Јуче је одложено рочиште за главни претрес у овом случају пред Основним судом у Крушевцу јер је окривљени дошао на суђење без браниоца који користе годишњи одмор. Након што је судија Александар Коцић одлучио да се главни претрес не одржи и заказао рочиште за следећи месец у јавности су се могли чути инсинуације да је суд под притиском извршне власти, те да је реч о опструкцији суђења коју суд није спречио јер немамо независно правосуђе, као и коментар да млади судија “глуми стогоћу” тако што је тражио од учесника поступка да се представе. АКПА сматра…
Опширније
Поводом извештаја ЕК о напретку Србије: Хитно повратити атмосферу дијалога у правосуђу

Поводом извештаја ЕК о напретку Србије: Хитно повратити атмосферу дијалога у правосуђу

Саопштења
Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) указује да се даљој реформи правосуђа мора приступити одговорно, промишљено и у атмосфери отвореног дијалога, како напредак у овој области не би био само делимичин, како је оцењен у последњем Извештају Европске комисије (ЕК) о напретку Србије у процесу евроинтеграција. Предуслов за нормалан ток даље реформе јесте успостављање нормалног јавног дијалога, јер тренутно влада одсуство аргументоване и стручне расправе о многим важним правосудним темама, а последња таква тема је била она везана за измене Кривичног законика, које су усвојене у врло лошој атмосфери. АКПА верује да је свака размена мишљења здрава и да доприноси свестранијем посматрању потенцијаних законских решења, али уместо тога, ми смо били сведоци једног погрешног јавног дискурса који уствари осликава дубину проблема. Дешавања у правосудој политици морају бити аутономна и не смеју…
Опширније
АКПА: Мониторинг ГРЕКО важан за првосуђе

АКПА: Мониторинг ГРЕКО важан за првосуђе

Актуелности, Саопштења
Група држава против корупције (ГРЕКО) је у свом новом евалуационом извештају велику важност дала питању рада правосдних савета у погледу предлагања кандидата за судије и тужиоце и њиховом вредновању рада, као и будуће улоге Правосудне академије. Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) сматра да је важно и добро што постоји такав мониторинг јер је изградња ефикасних механизама у правосуђу кључна компонента не само у борби против корупције, већ у заштити свих права грађана и владавини демократије. Управо из тих разлога АКПА је заговарала стандардизовање процеса селекције и обуке нових правосудних функционера кроз увођење Правосудне академије као уставне категорије. АКПА се слаже са оценом ГРЕКО која сматра да ће избор судија у будућности зависити од модела селекције полазника Правосудне академије и могућих утицаја на овај процес. Управо је зато важно обезбедити независност…
Опширније