Саветовање #АКПА 2017

Алумни клуб Правосудне академије организује Друго саветовање бивших и садашњих полазника у Хотелу Петрус у Параћину од 16-18. октобра 2017. године под називом “Нове перспективе”.

Актуелни тренутак у правосуђу је врло важан, посебно у светлу реформи правосуђа и текућих консултација о измени Устава Републике Србије. Зато је сусрет правника, судија и тужилаца, као и њихових будућих колега, прилика да се чују различита мишљења и открију нове перспективе. На скупу ће бити заступљени и судије и тужиоци највишег ранга, као и других струковних удружења, Министарства правде и Правосудне академије.

На скупу ће бити прилике да се прате предавања и да се чује дискусија о темама из кривичног права, из области коруптивних кривичних дела, затим злоупотребе права из области медија, о установи хипотеке у српском праву, као и питања из грађаснског и кривичног процесног права.

У току саветовања биће одржана и редовна годишња Скупштина АКПА.

https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/poster2.jpg
poster2
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/dr-milos-zivkovic.jpg
dr milos zivkovic
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/olovka-crvena.jpg
olovka crvena
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/olovka-plava-1.jpg
olovka plava
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/grupna.jpg
grupna
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/kiurski-diploma.jpg
kiurski diploma
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1030-1.jpg
DSC_1030
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1139-2.jpg
DSC_1139
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1216.jpg
DSC_1216
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1210.jpg
DSC_1210
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1203.jpg
DSC_1203
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1201-1.jpg
DSC_1201
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1187-1.jpg
DSC_1187
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1186-1.jpg
DSC_1186
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1176-1.jpg
DSC_1176
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1219.jpg
DSC_1219
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1246.jpg
DSC_1246
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1179.jpg
DSC_1179
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1192.jpg
DSC_1192
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1217.jpg
DSC_1217
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1222.jpg
DSC_1222
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1050-1.jpg
DSC_1050
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1060.jpg
DSC_1060
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1070.jpg
DSC_1070
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1091.jpg
DSC_1091
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1116.jpg
DSC_1116
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1138.jpg
DSC_1138
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1150.jpg
DSC_1150
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_6989.jpg
IMG_6989
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_6992.jpg
IMG_6992
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_6999.jpg
IMG_6999
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7002.jpg
IMG_7002
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7008.jpg
IMG_7008
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7011.jpg
IMG_7011
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7012.jpg
IMG_7012
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7016.jpg
IMG_7016
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7019.jpg
IMG_7019
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7028.jpg
IMG_7028
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7035.jpg
IMG_7035
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7038.jpg
IMG_7038
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7042.jpg
IMG_7042
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7125.jpg
IMG_7125
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7138.jpg
IMG_7138
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7143.jpg
IMG_7143
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/IMG_7163.jpg
IMG_7163
https://alumni-pars.rs/wp-content/uploads/2017/10/DSC_1125.jpg
DSC_1125