Организација Aлумни клуба

Организација Алумни клуба

Скупштина је највиши орган Удружења и чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње и доноси план и програм рада и одлучује у стварима у оквиру надлежности прописане Статутом.

Скупштина Алумни клуба 2019. године на Златибору
Скупштина Алумни клуба 2018. године у Вршцу
Скупштина АКПА 2017. године у Параћину
Скупштина Алумни клуба 2016. године у Сокобањи

Председништво је највиши орган одлучивања у Удружењу између две седнице Скупштине који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом. Председништво бира из редова својих чланова председника и потпредседнике Председништва на период од 1 године, који представљају Удружење , руководе радом Председништва, врше распоред послова и задатака члановима Председништва. Председништво поред тога што организује редовно обављање делатности Удружења, доноси фиансијске одлуке, поверава посебне послове појединим члановима Удружења, врши пријем у чланство Удружења,  доноси одлуку о престанку чланства члана у Удружењу.

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА

Милош Секулић, судија Основног суда у Новом Саду, прeдседник

Велибор Војводић, судија Првог основног суда у Београду, потпредседник

Марија Скоко, свршени полазник Правосудне академије, члан Програмског савета Правосудне академије, потпредседник

Марта Радошевић, судија Трећег основног суда у Београду

Ксенија Ђуричковић, полазник Правосудне академије

БИВШИ ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА:

Синиша Трифуновић, судија Првог основног суда у Београду

Бојан Петковић, бивши судија Основног суда у Лазаревцу (потпредседник)

Дејан Миловановић, судија Првог основног суда у Београду

Наташа Јовановић, судија Трећег основног суда у Београду

Александар Коцић, судија Основног суда у Крушевцу (потпредседник)

Марко Цветановић, судија Основног суда у Старој Пазови

Ива Марковић, адвокат у Београду

Стефан Петровић, заменик јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву (потпредседник)

Координатори за апелације помажу у комуникацији између Председништва и чланова удружења са подручја апелације, саветују Председништво и координирају рад Удружења на подручјима апелације. Постоји четири координатора за апелацију и то за подручје Апелационог суда у Крагујевцу, Апелационог суда у Нишу и Апелационог суда у Новом Саду. Мандат коориднатора за апелацију траје 1 годину.

Координатор за подручје Апелациног суда у Београду је Велибор Војводић, судија Првог основног суда у Београду, потпредседник

Координатор за подручје Апелационог суда у Новом Саду је Љубица Шобот Доскач, свршени полазник Правосудне академије

Координатор за подручје Апелационог суда у Крагујевцу је Тања Андрић, полазник Правосудне академије

Statut Udruzenja Alumni klub PA od 24.02.2017.