O нама


Алумни клуб Правосудне академије

Алумни клуб Правосудне академије основан је 15.03.2014. године, као невладино и непрофитно струковно удружење, са основним циљем промовисања владавине права, повећања поверења јавности у правосуђе и унапређење стручности носилаца правосудних функција.

Чланство у Алумни клубу је добровољно, а чланови могу бити носиоци правосудне функције (судије, тужиоци и заменици тужилаца) изабрани из редова корисника почетне обуке Правосудне академије, свако лице које је завршило почетну обуку на Правосудној академији, као и сваки корисник почетне обуке на Правосудној академији.

Почасни чланови Алумни клуба могу бити и страни и међународни држављани који су дали изузетан допринос раду или промовисању начела и циљева којима је Алумни клуб привржен.

Почасни чланови Алумни клуба су директор Правосудне академије Ненад Вујић (од 15.03.2014. године), заменик Републичког јавног тужиоца Јасмина Киурски и судија Апелационог суда у Београду Весна Миљуш (од 16.10.2017. године).

Алумни клуб се залаже за доследну примену стратешких смерница које прописују да избор носилаца правосудних функција, судија и тужилаца, мора водити преко Правосудне академије.

У наредном периоду Алумни клуб Правосудне академије ће своје активноси усмерити ка:

  • Успостављању и унапређивању јасних, мерљивих и објективних критеријума за избор носилаца правосудних функција и њихово напредовање и одговорност;
  • Пружању безрезервне помоћи Правосудној академији на унапређивању и усавршавању почетне и континуиране обуке.

Током обуке за судије и тужиоце полазници Правосудне академије пролазе кроз многобројне семинаре, тренинге и предавања.

Statut Udruzenja Alumni klub PA od 24.02.2017.