Саветовање #АКПА2021

Пето Саветовање АКПА одржано је у периоду од 7. до 9. октобра 2021. године у Хотелу “Danubia Park” на Сребрном језеру. Саветовању је присуствовало преко 100 учесника, и то чланова АКПА и гостију из земље и иностранства.

Централни догађај Саветовања је била дебата “Промена Устава Републике Србије у области правосуђа” у којој су учествовали проф. др Владан Петров, судија Уставног суда, члан Радне групе за израду акта о промени Устава Републике Србије и члан Венецијанске комисије, др Драгиша Слијепчевић, заменик председника Врховног касационог суда, председник
Грађанског одељења Врховног касационог суда и бивши председник Уставног суда, као и Златко Кнежевић, судија Уставног суда Босне и Херцеговине, члан Венецијанске комисије и
бивши председник Уставног суда Босне и Херцеговине.

Значајну пажњу је привукла и дискусија на тему “Актуелна питања судске праксе првостепених парничних судова и нужност измена Закона о парничном поступку”, при чему су своја становишта изнели Мирјана Грујичић, судија Другостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду, Наташа Дачић, судија Другостепеног грађанског одељења Вишег суда у Новом Саду и чланови Радне групе за израду радног текста Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.

На Саветовању су предавања одржали и др Игор Вуковић, редовни професор на Правном факултету Универзитeта у Београду и Мирослав Филиповић, први заменик јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду.