АКПА: Непримерене изјаве након суђења Јутки

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) оцењује поједине коментаре који су уследили након одлагања главног претреса у случају против окривљеног Милутина Јеличића Јутке непримереним и срачунатим на покушај утицаја на суд и ток и исход поступка.

Јуче је одложено рочиште за главни претрес у овом случају пред Основним судом у Крушевцу јер је окривљени дошао на суђење без браниоца који користе годишњи одмор. Након што је судија Александар Коцић одлучио да се главни претрес не одржи и заказао рочиште за следећи месец у јавности су се могли чути инсинуације да је суд под притиском извршне власти, те да је реч о опструкцији суђења коју суд није спречио јер немамо независно правосуђе, као и коментар да млади судија “глуми стогоћу” тако што је тражио од учесника поступка да се представе.

АКПА сматра да се наводним указивањем на притиске на суд у овом случају заправо врши притисак на правосуђе, те се правни случај покушава по сваку цену провући кроз политичку призму. Учесници у поступку, правни стучњаци и, на послетку, сами медији морају бити свесни значаја јавно изговорене речи посебно када коментаришу или извештавају о осетљивим сучајевима, какав је овај који се води пред Основним судом у Крушевцу.

Коментарисање и извештавање у медијима судских поступка који су у току на начин којим се ствара утисак да је суд под нечијим утицајем без јасних аргумената представља непримерен и недозвољен утицај на суд. Тиме се керира атмосфера неповерења у правосуђе и ствара претпоставка да је суд под нечијим утицајем са циљем да се суд доносећи одлуку не руководи искључиво објективном оценом утврђених чињеница, већ пре свега доказивањем своје независности.Такви притисци су непримерени ни кад долазе од стране извршне власти, нити од стране политичке опозиције, учесника у постпку, стручне јавности, медија и др.

Јавност има оправдан интерес да прати конкретно суђење, као и да буде упозната са радњама које предузима суд, па и да их коментарише, али свакако у интресу јавности, нити друштва, није стварање навијачке атмосфере у коме се суђење представља као полигон за надигравање власти и опозиције.

АКПА подсећа јавност да је поступајућем судији предмет додељен у рад у јулу месецу ове године, као и да је судија овлашћен да управља поступком на начин који сматра целисходним, водећи рачуна о правима оштећених и окривљених, и да оно што се назива “глумљење строгоће” није хир судије, већ обавеза очувања ауторитета судства која је у Србији на недопустиво ниском ниову, у шта смо се сви могли уверити пратећи јучерашње извштаје са суђења у Крушевцу.

АКПА очекује да Високи савет судства на следећој седници размотри атмосферу у јавности у вези са овим случајем и осуди сваки покушај утицаја на судију и суд.