АКПА о мишљењу Венецијанске комисије: Добили смо смернице, а не готова решења. Академија јесте уставна материја

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) поздравља мишљење које је Венецијанска комисија изнела на предложене амандмане на Устав Србије у области правосуђа. У питању је важан акт за будућност српског правосуђа који не преставља тачку на процес измене Устава, већ даје смернице за даљи рад, а посебно апострофирамо снажну подршку коју је Комисија изразила у односу на Правосудну академију.

Ово није моменат у коме би било паметно да било поједина струковна удружења, било представници извршне власти објашњавају јавности како је друга страна грешила у својим критикама, већ време пред нама треба искористити за конструктиван дијалог у правцу финализације уставног текста. Мишљење Комисије је у појединим сегментима врло јасно и прецизно, али постоје и важна питања која остају и даље отворена, а таква су нека од најспорнијих која се тичу састава и избора правоусдних савета и која ће суштински одредити у чијим рукама ће бити правосудна моћ.

АКПА позива све актере овог процеса да се посвете изградњи института и институција и делотворне контроле моћи, а не изградњи система у коме ће на најлакшки начин контролисати власт у правосуђу, јер ако тако наставимо, онда не говоримо о независности правосуђа, већ о подели моћи базираној на интересима извршне власти и представника струковних удружења. У овом светлу треба схватити и мишљење Комисије које је на линији поделе власти и онемогућавања недозвољеног спољног и унутрашњег утицаја на правосудни систем.

Академија јесте уставна материја

Једино питање око ког је било доста полемике у јавности и доста оспоравања, а на које смо у мишљењу Венецијанске комисије добили недвосмислен одговор је Правосудна академија, коју је Венецијанска комисија подржала, наводећи да она може бити уставна материја, као и једини улаз у правосуђе, да се тиме ојачава професионализам, те саветује учвршћивање њеног статуса у Уставу. Сматрамо да је овим стављена тачка на дилему да ли је овој институцији место у Уставу и да се у наставку процеса треба посветити питању управљања Академијом и саставом комисија за избор полазника – будућих правосудних функционера.

За разматрање свих питања која произлазе након мишљења Венецијанске комисије потребно је поново отворити јавну расправу и избећи политиканстки однос и атмосферу нетолеренције која је до сада провејавала током протеклих годину дана.