АКПА: Oдговорно према буџету Правосудне академије

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) апелује да се приликом планирања буџета за 2019. годину у делу који се односи на Правосудну академију (ПА) мора посветити много већа пажња и спровести много опсежније консултације него што је то претходних година био случај и то пре свега са правосудним саветима (Високим саветом судства и Државним већем тужилаца).

Буџетирање за текућу и две претходне године полазило је од претпоставке да је ПА функционална институција, у смислу да се њени свршени полазници бирају на правосудне функције, због чега плате свшених полазника нису биле укалкулисане у расходе Академије. Међутим, из године у годину број полазника расте, због чега изражавамо задовољство, али недостаје природан одлив,тј. избор на функције оних који су завршили ову званичну државну обуку за судије и тужиоце. Из овог разлога, сваке године постоји не само проблем са исплатом плата полазницима, већ трпе и изабране судије и тужиоци, као и цело правосуђе, јер је ПА принуђена да новац уместо у обуке запослених у правосуђу усмерава на исплату плата.

Како би се буџетски проблем предупредио, сматрамо да је неопходно да се Министарство финансија консултује са правосудним саветима, који су кључне институције у избору судија и тужилаца, и тако би се дошло до макар приближних података колико ће ПА уопште имати запослених у 2019. години.

Највећи конкурс за избор судија у Србији још од реформе правосуђа из 2009. године улази у завршну фазу и за сада је тешко проценити да ли ће свршени полазници ПА у очекиваном броју бити бирани на судијске функције, док се пред Државним већем тужилаца врло често спроводе конкурси, али се полазници ПА углавном не бирају на функције заменика јавних тужилаца, што је забрињавајуће ако знамо да је стратешко опредељење Републике Србије у уставим амандманима и у Националној стратегији реформе правосуђа успостављање обуке на ПА као обавезног услова за избор на правосудну функцију.