АКПА: Повећати плате целом правосуђу

Алумни клуб Правосудне академије (AKПА) изражава незадовољство због изостављања судија, тужилаца и полазника Правосудне академије из буџетског плана повећања плата. Овакав план је нелогичан и неоправдан.

Подсећамо да се према недавном истраживању које је АКПА спровела међу правосудним функционерима у Србији, 89% судија и 87% тужилаца изјаснило да висина њихове плате није довољна да осигура њихове породице у материјалном смислу, а угрожавање материјалне сигурности носилаца правосудних функција утиче на гаранцију судске независности, коју је држава дужна да поштује.

Ставови судија у Србији о висини плата

У најнезавиднијој ситуацији су судије прекршајних судова, који неоправдано имају мањи коефицијент за обрачун плате и тиме су дискриминисани у односу на остале судије, а реформом правосуђа из 2009. године прекршајни судови су постали део судске власти, што, међутим није пратило и адевкатно вредновање њиховог рада у материјалном смислу.

Полазници Правосудне академије, поред тога што неће добити повећање плата, питање је хоће ли плату током целе 2018. године и добијати, јер већ више година постоји проблем у буџету ПА, услед редовног уписа нових генерација на ПА, које не прати “ природан одлив” у виду избора свршених полазник ПА на правосудне функције, због чега ће и даље бити угрожена обука на овој државној установи.