АКПА позива на дијалог о конкретним проблемима

Предвиђање завршене обуке Правосудне академије (ПА) као услова за избор на прву правосудну функцију је једна од спорних тачака за неколико удружења и неке истакнуте српске правнике. У критици тог решења предњачи Друштво судија Србије, чија председница често наводи да ће ПА постати канал за политичке утицаје и политички подобне кадрове јер нема гаранције независности који би то спречили.

АКПА позива све критичаре оваквог решења, а посебно Друштво судија Србије, да у својој критици буду конструктивни и да тачно кажу које гаранције независности недостају ПА и који су то начини, који би, по њиховом мишљењу, спречили политичке утицаје. Као њихове млађе колеге, волели бисмо да чујемо и да ли имају предлог решења проблема који је везан за то што ПА не функционише на предвиђен начин, те се њени полазници уопште не бирају на правосудне функције, а што ствара проблеме у нормалном функционисању ове установе.

Такође, АКПА позива и друга удружења, посебно она заинтересована за правосуђе – Јуком, Београдски центар за људска права, ЦЕПРИС, на отварање дебате не само о томе ко треба да уђе у састав правосудних савета, већ и о томе како ова тела треба да раде, какве критеријуме да примењују и какве процедуре, те да анализирамо неколико кључних тачака из рада ових савета из протеклог времена, како бисмо саветима указали на пропусте које би требало исправити.

Најспорнија тачка у раду Државног већа тужилаца је текући конкурс за 52 заменика јавна тужилаца, где је на седници 24.12.2017. на којој се расправљало о кандидатима искључена јавност, а записник са ове седнице ни два месеца кансије није доступан јавности, што додатно забрињава, јер је уједно реч о афери у којој је тачан списак предложени кандидата за јавне функционере процурео пре ове седнице, што ствара озбиљну сумњу јавности. Такође, потребна је и јавна дебата, да ли је добро да се највећи конкурс за избор судија у протеклих осам година одвија тако што се питања са теста унапред објављују на сајту Високог савета судства, посебно ако се зна да је претходни правилник о избору судија споран и за сам Уставни суд.

АКПА сматра да се у уставним изменама мора имати у виду реална пракса у избору правосудних функционера, те да је један од задатака реформе правосуђа, па и измене Устава да ове проблеме и реши, за шта је потребан дијалог свих струковних удружења, Министарства правде и правосудних савета.