B92.net преноси ставове Алумни клуба Правосудне академије: “Избор без критеријума, не чуди неповерење у тужилаштва”

Интернет сајт www.b92.net је пренео ставове Алумни клуба Правосудне академије поводом актуелних огласа за избор заменика у Државном већу тужилаца.

Можете приступити тексту на следећем кликом на следећи наслов“Избор без критеријума, не чуди неповерење у тужилаштва”