Чланови Алумни клуба на семинару о истрази злостављања

Чланови  Алумни   клуба   Правосудне академије Јована Добановачки и Милош Секулић су учествовали на семинару са темом „Ефикасна и делотворна истрага у погледу озбиљних навода о злостављању (међународни стандарди и пракса правосудних   органа   Републике   Србије)“.

Семинар   је   одржан   01.   и   02.   јуна   2017.   године   у Београду у просторијама Аеро клуба, а организатор је био Београдски центар за људска права. Предавачи,   међу   којима   су   били   професори,   судије   Врховног   касационог   суда,   јавни   тужиоци, адвокати,  представници Заштитника  грађана  и Управе  за извршење  кривичних санкција су  указали учесницима на потребу препознавања злостављања као забрањене појаве, а акценат је био на заштити окривљених од злостављања које над њима спроводе полицијски службеници у предистражним поступцима   и   начинима   на   који   би   јавни   тужиоци   и   судије   требало   да   такве   случајеве   спрече, процесуирају и на адекватан начин санкционишу. Учесници дијалога, од којих су поред поменутих представника Алумни клуба Правосудне академије, присутни били и судијски и тужилачки помоћници, као и адвокати, су дискутовали  о наведеним темама, као и о недовољној примени алтернативних кривичних санкција у пракси и потреби за њиховим афирмисањем.