Данас: Одблокиран избор тужилаца

Прочитајте текст из Данаса од 14.09.2017. године о доношењу новог Правилника Државног већа тужилаца и критици АКПА таквом решењу.

Одблокиран избор тужилаца