ДВТ прихватио предлог АКПА

Државно веће тужилаца (ДВТ) је на седници одржаној 24. јула 2018. године  једногласно прихватило иницијативу Алумни клуба Правосудне академије (АКПА) да се формира комисија која би покушала да превазиђе проблем у вези са свршеним полазницима Правосудне академије који ни након више година од завршетка званичне обуке за судије и тужиоце нису изабрани на правосудне функције. За члана комисије испред ДВТ именована је члан савета Сандра Кулезић.

члан ДВТ Сандра Кулезић

На седници је предлог представио председник АКПА Синиша Трифуновић, који је поздравио ову одлуку и спремност ДВТ да на овај начин приступи решавању дугогодишњег правосудног проблема. Истакао је да је то значајан и позитиван сигнал и да ДВТ и Правосудна академија морају чвршће сарађивати ако постоји воља да правосудни систем боље функционише.

Додао је да су свршени полазници Академије део правосуђа који доприносе његовој ефикасности, али да проблем представља чињеница што је већина њих напустила ранија радна места судијских и тужилачких помоћника и адвоката, уписала Правосудну академију у жељи да се додатно едукује и то у време када им је Закон о Правосудној академији гарантовао приоритет у избору на правосудну фукнцију, да би по завршетку практичне обуке остали занемарени, без сталног радног односа, јер законски прописи у време њиховог уписа нису оставили места могућности да ови млади правници не буду правосудни функционери. Парадоксално је то што ће уставним изменама Правосудна академија постати услов за избор, а пре ступања на снагу тих измена имамо ситуацију да се завршена додатна обука у процесу избора не цени адекватно.

АКПА очекује да свог представника у будућој комисији одреди и Високи савет судства и Министарство правде, као и да правосудни савети на текућим конкурсима за судије и тужиоце кандидатима са Правосудне академије цене додатну едукацију и обуке које су похађали. Њихов избор на функције не би био на штету судијских и тужилачких помоћника, јер упражњених места има много, а Правосудна академија би буџетски била растерећена и омогћена да новчана средства уместо у плате свршених “академаца” усмери у подизање квалитета обука.

DVT prihvatio predlog Alumni kluba Pravosudne akademije

 

Diplomci Pravosudne akademije bez funkcija