ДВТ се огласио о афери у избору тужилаца

Државно веће тужилаца (ДВТ) доставило је одговор Алумни клубу Правосудне академије (АКПА) по захтеву за достављање информација од јавног значаја у вези са афером у избору 52 заменика тужилаца, када је са седнице искључена јавност и предлог о избору кандидата донет по унапред припремљеном списку.

Иако је ДВТ раније тврдило да је постојала “припремна седница” на којој је расправљано о кандидатима, а коју закон не познаје, из новог одговора ДВТ произлази да такве седнице није било. Такође, иако је по наводима Удружења тужилаца Србије, чији су функционери истовремено и функционери у ДВТ, произлазило да је списак оних кандидата који ће бити предложени пре седнице припремила административна канцеларија и комисија ДВТ, из званичног одговора произлази да ДВТ не поседује ниједан документ састављен од стране административне канцеларије, испитне или неке друге комисије ДВТ, већ да се предлог кандидата утврђује на седници.

У одговору се наводи и да ће информација о томе да ли је била искључена јавности и ако јесте по ком основу бити садржана у записнику са наведене седнице, који такође није достављен, јер још увек није усвојен. АКПА напомиње да одговор на питање по ком основу је онемогућено јавности да прати ток спорне седнице не зависи од усвајања записника са седнице и да тај записник теоретски никада не мора ни бити усвојен. У ситуацији када јавност оправдано сумња у легалност највећег конкурса за избор заменика тужилаца који је икада спроведен, недопустиво је избегавање одговора на кључна питања, јер то нарушава поверење грађана у правосуђе и институције државе.

АКПА и даље тражи одговор на питања када је, у ком кругу људи, по ком критеријуму и на основу ког овлашћења је састављен списак који је само формално усвојен на седници ДВТ на којој је претходно искључена јавност пре расправа о било ком кандидату, због чега ће уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и тражити интервенцију Заштитника грађана.