Експерти ЕУ дали конкретна решења за излазак из кризе у изобру судија и тужилаца

Допринос решавању проблема у избору судија и тужилаца, који већ годинама представљају централну тему српског правосуђа, дали су експерти ЕУ у свом финалном Извештају сачињеног након двоипогодишњег пројекта Јачања капацитета Високог савета судства (ВСС) и Државног већа тужиоца (ДВТ), вредног 2 милиона евра. Свечана Конференција поводом завршетка пројекта одржана је 19. октобра 2017. у Палати Србија уз присуство Драгомира Милојевић, председник Врховног касационог суда, Загорке Доловац, Републички јавни тужилац, представника Министарства правде. АКПА су представљале су Ива Марковић и Тијана Леваков.

Постојећа ситуација у избору судија и тужилаца у Србији је проблематична, јер су процедуре нејасне и нерецизне и не постоји правна извесност. Ово је последица неуспешног покушаја да се помире два система избора (оног постојећег пре почетка рада Правосудне академије (ПА) и новог, који подразумева ПА), наводи се у финалном извештају експерата ЕУ.

Веома мали број свршених полазника ПА постају судије и тужиоци и зато је доведена у питање сврха постојања и улога ПА, наводи се у Извештају експерата. У препорукама за превазилажење ситуације се наводи да систем избора судија и тужилаца мора почивати на принципу заслуга. Предложено је да избор буде заснован на јединственом приступу преко Правосудне академије, под руководством и надзором ВСС-а и ДВТ-а. Такође се у Извештају узимају у обзир интереси судијских и тужилачких помоћника, те се предлаже дефинитивни прелазак на нови систем избора уз прелазни период у коме би на сваком конкурсу били заступљени и свршени полазници ПА и судијски и тужилачки помоћници у прецизно одређеном проценту (систем квота). У препорукама се закључује да је нови систем избора неизбежан јер је усуглашен са стандардима ЕУ и одражава њене најбоље праксе.

Двоипогодишњи пројекат, вредан два милиона евра, имао је за циљ пренос добре праксе, искустава и стручног знања између шпанских и грчких правосудних органа и ВСС, ДВТ и Министарства правде, ради усаглашавања српских прописа и праксе са правним тековинама ЕУ. Пројекат је био усмерен на јачање капацитета тих органа у поступцима избора и напредовања судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, јачање дисциплинске одговорности и етике носилаца правосудне функције, као и на унапређење односа са другим државним органима, медијима и цивилним друштвом.