ГРЕКО: Критеријуми за избор тужилаца нејасни

У последњем Извештају антикорупцијског тела Савета Европе ГРЕКО дате су анализе усклађености српске праксе избора судија и тужилаца са антикорупцијским стандардима и ранијим препорукама упућених нашој држави. Поред захтева за деполитизациојом ових поступака који није остварен, у Извештају се наводи да ГРЕКО није могао да оцени испуњеност препорука у вези са реформом процедуре избора и напредовања у јавнотужилачкој организацији на основу информација којима располаже. Ипак, Извештај критикује Државно веће тужилаца (ДВТ) наводећи да је потребно осигурати доношење одлука на основу јасних и објективних критеријума у транспарентним поступцима, док критеријуми које косристи ДВТ за избор и напредовање јавних тужилаца и њихивих заменика остају нејасни.

У вези са препорукама овог тела које налажу да се унапреде процедуре избора судија у Србији и да се осигура доношење одлука на основу јансих и објективних критеријума у транспарентном поступку, између осталог, наводи се да и поред доношења правилника о избору судија, и даље Високи савет судства (ВСС) није везан резултатима изборног поступка, нити има обавезу да образложи своју одлуку којом за избор предлаже кандидата који је исказао лошије резултате на тесту. То и даље оставља прострор за пристрасност у поступку избора судија, наводи се у Извештају ГРЕКО.

АКПА оцењује да смо у последњих годину дана имали изборе за судије и тужиоце који су се одвијали по правилницима спорним и за Уставни суд који је против њих покренуо поступке. Неке од примедби јесу отклоњене новим правилницима правосудних савета, али се суштински напредак у објективизацији критеријума и умањењу дискреционих овлашћења није остварио. Штавише, постојећа нормативна решења остављају места корупционим ризицима и АКПА не види спремност ни власти, нити струковних организација судија и тужилаца да се баве овим питањем, па зато не очекује позитиван извештај ГРЕКО ни у следећем евалуационом извештају о усклађености наше праксе са препорукама.

У избору јавних тужилаца постоји и озбиљан назадак, па се тако јавност редовно искључује са седница ДВТ-а, које по закону морају бити јавне, а контраверзе око највећег избора заменика јавних тужилаца који се урпаво одвија у Народној скупштини, када је у јавност процурео списак кандидата који ће бити предложен за избор још увек није разрешен, што отвара сумњу у да у изборима за тужиоце који су затворени за јавност партиципирају представници струке заједно са политиком.