Избор тужилаца мора бити јаван

Седница на којој је Државно веће тужилаца (ДВТ) предложило кандидате за избор тужилаца одржана је без претходне најаве и тиме је опет онемогућено заинтересованој јавности да прати ток седнице, док су предлози за избор заменика јавних тужилаца објављени прекјуче поподне, неколико дана након што је седница одржана.

Зграда Државног већа тужилаца

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) изражава незадовољство начином на који се спроводи конкурс за избор заменика јавних тужилаца.

Иако свесни да постоје извесни проблеми у функционисању самог ДВТ, АКПА сматра да то не треба да буде разлог да се ДВТ враћа корак уназад када је у питању транспарентност избора кандидата на јавне функције. АКПА подсећа да је у протеклом периоду периодично имао своје представнике на овим седницама који су били присутни у својству јавности, што је јавно и похвалио, као и да већ дужи временски период предлаже да се седнице правосудних савета преносе путем Интернета, како би заинтересована јавност могла да буде упозната са процесом одлучивања, али да се такав искорак још није десио.

Долазимо у ситуацији да је процес одлучивања о избору носилаца правосудних функција доступнији јавности у фази пред Народном скупштином, где се јавно преносе седнице одбора за правосуђе, као и распрва у пленуму од фазе избора пред стручним телима, а АКПА сматра да управо правосудни савети треба да буду непристрасна и отворена тела која би служила као узор другим органима и самој Народној скупштини састављеној од политичара.

Осим тога, АКПА је незадовољан и због чињенице да је само један свршени полазник Правосудне академије предложен за избор за заменика јавног тужиоца, што шаље негативну поруку сврешеним полазницима ове институције, јер се није водило рачуна о равномерној заступљености свих категорија кандидата.

АКПА изражава наду да ће ДВТ у свом даљем раду више пажње посветити јавности и наставити да улаже напоре у том правцу. Поред тога, АКПА сматра да има места напретку у отворености ка јавности и у другим најважнијим правосудним телима, у која се убраја и Правосудна академија, те да је потребно да ова тела буду пример транспарентности, јер је јавност најважнији контролор у демократском друштву.