Измене Устава. Округли сто у Нишу

Четврти по реду Округли сто о измени Устава Републике Србије са темом “Избор и састав Високог савета судства и Државног већа тужилаштва” одржан је у Нишу 13. октобра 2017. године. На скупу су говорли представници струковних удружења, невладиних организација, професори факултета, члан Високог савета судства, директор Правосудне академије.

Председник Алумни клуба Синиша Трифуновић је навео да се у јавном дискурсу често наводи како је циљ спровести деполитизацију правосуђа, са чим се слаже и сматра да је то неспорна ствар међу свим ученсицима у овом процесу. С друге стране, навео је да се не сме стати само код деполитизације, већ се морају спречити и све друге непожељне друштвене појаве везане за избор судија и тужилаца, као што су лична веза и лични интереси. Избор кандидата за судије и тужиоце ће бити једна од главних надлежности правосудних савета и зато је важно успоставити одговорност ових тела за њихов рад, који мора бити подложан испитивању кроз правне лекове. Ова тела врше правосудно-управну власт у оквиру својих надлежности, а свака власт као таква мора бити надзирана и контролисана, да се не би злоупотребила. Зато је важно искористити измену Устава у циљу успостављања механизама који би омогућили следећи корак у повећању квалитета рада ових тела, а нека од могућих решења јесте успостављање ротационог принципа у саставу правосудних савета (годишња промена дела чланства), те такав састав који би обезбедио да у овим телима буду заступљени судије, односно тужиоци, али и стручњаци бирани од стране народног представништва – парламента. Још важније питање од сатстава јесте питање процедура које правосудни савети примењују, који се морају унапредити, како би уз предложене измене ВСС и ДВТ почели да враћају поверење у свој рад, а тиме и поврење у правосуђе, које данас мањка, навео је Трифуновић.