Измене Устава: Окрулги сто у Новом Саду

Дана 30.10.2017. године у Новом Саду, у Конгресном центру Мастер у оквиру Новосадског сајма,одржан je још један од Округлих столова који је посвећен предстојећим изменама Устава Републике Србије, у организацији Министарства правде Републике Србије, а ради консултација са представницима цивилног сектора, у циљу разматрања различитих алтернатива приликом израде предлога измене Устава. Испред Алумни клуба Правосудне академије (АКПА), која је дала своје предлоге измене Устава у оквиру Академске мреће за владавину права, присуствоали су Тијана Леваков и Милош Секулић.

Тема овог округлог стола је била судска пракса и питање да ли се она може наћи међу формалним изворима права у нашој земљи. Током вишечасовне расправе могла су се чути различита становишта, попут оног који заступа Академска мрежа за владавину права, да судска пракса треба да буде уврштена у формалне изворе права, које мишљење је у линији са схватањима Венецијанске комисије, али и супротна гледишта која судску праксу као извор права посматрају као страно тело непознато нашем правном систему.

Скупу су присуствовали и правни стручњаци из Сједињених Америчких Држава који су указали на значај прецедената у њиховој држави, док је представник амбасаде ове државе у Србији изнео став да би и корисници почетне обуке Правосудне академије требали да се баве изучавањем судске праксе током трајања њихове обуке. Одржани округли сто у Новом Саду је протекао у динамичној расправи, а наредни, и уједно последњи у низу, биће одржан у Београду.