Састанак са делегацијом ЕУ у Србији

Дана 24.11.2016. године представници Алумни клуба Правосудне академије одржали су састанак са представницима Делегације Европске уније у Републици Србији коју су чинили госпођа Мирјана Цветковић и господин Енрико Висентин . Састанку је присуствовао и Борха Хименез, шеф Твининг пројекта ЕУ  „Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“. Представницима Делегације ЕУ у Републици Србији током састанка указано је на проблеме у вези са првим именовањем на правосудну функцију, а предочена су нова решења Правилника ДВТ-а и ВСС-а којима се регулише питање првог избора. Посебно је указано на нужност решавања положаја полазника почетне обуке Правосудне академије који су завршили програм почетне обуке ПА и успоствљања система који предвиђа обуку на Правосудној академији као једину тачку уласка на правосудну функцију. Представници Европске уније у Републици Србији имали су потпуно разумевање у погледу тренутног стања приликом првог избора и нужности успостављања јасних, објективних и мерљивих критеријума за избор.