Медији о тужилачкој афери

На следећим линковима се можете информисати о медијском праћењу афере у избору тужилаца, када је Државно веће тужилаца 14. децембра 2017. године по унапред прирпремљеном списку предложило за избор 52 кандидата за заменике јавних тужилаца.

Предлог о избору ових кандидата је прошао скупштински одбор за правосуђе и спорно је да ли ће Народна скупштина у пленуму изабрати кандидате.

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/2977488/kako-se-utvrdjivao-predlog-kandidata-za-zamenike-javnih-tuzilaca.html

http://rs.n1info.com/a349648/Vesti/Vesti/Odluka-o-kandidatima-za-tuzioce-doneta-van-institucija.html

http://balkans.aljazeera.net/video/prigovori-na-provedenu-proceduru-izbora-zamjenika-tuzilaca

http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=365122&title=AKPA%3A+Izbor+tu%C5%BEilaca+po+tajno+pripremljenim+spiskovima

http://www.politika.rs/scc/clanak/395009/Parlament-ipak-bira-sest-predsednika-sudova-i-devet-sudija

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:701211-Imena-bila-poznata-unapred

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/napredujemo-kroz-nepotizam-stanjem-u-pravosudu-nezadovoljno-80-odsto-sudija-i/tls9h6n

https://beta.rs/vesti/drustvo-vesti-srbija/80138-akpa-trazi-hitan-sastanak-s-nadleznima-zbog-izbora-tuzilaca