На седници ДВТ позитивно о предлогу АКПА

На седници Државног већа тужилаца (ДВТ) 10. јула 2018. године, разматран је предлог Алумни клуба правосудне академије (АКПА) да се формира комисија која би се бавила питањем интеграције свршених полазника Правосудне академије у правосудни систем, што је питање на које указује АКПА већ дуги временски период.

На седници су се могли чути позитивни коментари у вези са овим предлогом АКПА и изнето је мишљење да ДВТ треба да одреди свог члана у будућој комисији. У закључку седнице је одлучено да се питање подробно расправи на наредној седници заказаној за 24. јул на којој ће бити уврштено у дневни ред.

АКПА поздравља исказану вољу чланонова ДВТ-а да допринесу решавању овог проблема и нада се да ће ово тело донети позитивно одлуку.

Подсећамо, у Закључцима са Скупштине АКПА 1. јуна 2018. године предложено је да се формира посебна комисија коју би чинили представници Високог савета судства, ДВТ, Министарства правде, Министарства финансија и АКПА и која би имала задатак да да смернице за превазилажење тренутног статуса свршених полазника Правосудне академије, који и након завршене обуке не бивају бирани на правосудне функције, што по ставу АКПА представља питање које треба решавати и независно од предстојећих уставних промена, односно паралелно са том реформом.