Нацрт уставних амандмана: Добар нови модел избора у правосуђу, али прелазни период сувише дуг

Реаговање АКПА на последњи Нацрт уставних амандмана у области правосуђа и на нацрт Уставног закона

ДОБАР НОВИ МОДЕЛ ИЗБОРА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА, АЛИ ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД СУВИШЕ ДУГ

Највећа новина у последњем Нацрту уставних амандмана у области правосуђа јесте експлицитно увођење Правосудне академије као уставне категорије. Подсећамо да је такав предлог потекао од Алумни клуба Правосудне академије (АКПА) и изражавамо задовољство што је прихваћен од стране Министарства и посебно што је похваљен од стране Венецијанске комисије. Добили смо јасан сигнал, да је то корак у добром правцу.

У питању је опредељење Србије за квалитативно другачији приступ избора судија и тужилаца чија је идеја у првом реду да ојача судијску независност кроз повећање поверења јавности у поступак избора и то треба јасно објаснити широј јавности.

С друге стране, Нацртом Уставног закона, ступање на снагу амандмана који конституционализује Правосудну академију одложено је за пет година. Нико још увек није образложио чему служи одлагање примене будућих уставних одредби. Сматрамо да је наведени рок непримерено дуг и да би његовим усвајањем реформа правосуђа била успорена. На данашњем Округлом столу који организује Министарство правде покушаћемо да расправљамо и о предложеним одредбама Нацрта Уставног закона који има прелазни каректер, као и да тражимо да се у овом специјалном Закону детаљније уреди режим прелазног периода.

Подсећамо да је Закон о Правосудој академији донет пре девет година и да би одлагање примене важних уставних одредби у периоду већем од пет година и то не од данас, већ од периода ступања на снагу уставних амандмана, учинило ову промену у правном систему Србије најдужом правосудном реформом.