Нови Правилник о избору тужилаца донет преко ноћи

Државно веће тужилаца (ДВТ) донело је нови Правилник о избору тужилаца док је претходни у процедури утврђивања незаконитости пред Уставним судом, док је на снази привремена мера од 19. јула којом су онемогућени даљи конкурси у тужилачкој организацији и док је избор 17 кандидата блокиран у парламенту.

ДВТ је Правилник донео без икакве јавне расправе и најаве, не чекајући одлуку суда о претходном Правилнику и на тај начин покушава да заобиђе донету привремену меру и да одмах настави са спровођењем нових конкурса. Ово је фактичко признање доносиоца да претходни Правилник није законит и признање да су претходни избори за заменике тужиоца правно мањкави.

У оваквој ситуацији се у демократском друштву врше консулатације са релевантим струковним организацијама, и у дијалогу траже оптимална решења, међутим, тај процес је изостао и донет је нови Правилник, који је унеколико јаснији од пртходног, али чија је законитост и даље спорна, због чега ће се поново пред Уставним судом наћи иницијатива за оцену и његове законитости.

Удружење тужилаца Србије (УТС), као удружење чији су чланови на власти у ДВТ, могло је да се консултује са другим струковним организацијама, али то није учинило. Пропуштена је прилика да се на конструктиван начин избегне правна несигурност, која није добра и зато апелујемо на Министарство правде и законодавца да приступе измени Закона о судијама и Закона о јавном тужилаштву у складу са Националном стратегијом реформе правосуђа, како би се начин избора павосудних функционера решио на начин који обезеђује независност судија и тужилаца.

АКПА ступила у дијалог са удружењима сарадника

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) активно доприноси решавању овог друштвеног проблема и то тако што је са удружењима судијских и тужилачких сарадника ступио у дијалог који има за циљ превазилажење међусобних разлика на принципима компромиса у интересу владавине права и правне сигурности.