О академији

О Академији

Правосудна Академија основана је као установа која обавља делатности ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом о Правосудној академији, а од значаја за правосудни систем Републике Србије.

Основни циљ је обезбеђивање професионалног, независног,
непристрасног и ефикасног обављања судијске и тужилачке функције и ефикасно обављање послова судског и тужилачког особља, а у складу са Уставом републике Србије и међународним документима како Уједињених нација тако и Савета Европе.

Законом о Правосудној академији додатно се унапређују успостављени објективни и мерљиви критеријуми приликом избора и напредовања у правосуђу.