Очекујемо да ВСС препозна квалитет полазника Правосудне академије

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) поздравља напоре које је ВСС уложио да се начини корак ка увођењу мерљивих критеријума у процес избора судија и што је први пут организован писани тест за око 700 дипломираних правника који су конкурисали за места судија основних и прекршајних судова широм Србије. АКПА сматра да базирање избора на објективним критеријумима јача поверење јавности у правосуђе и да треба наставити тим путем и размотрити и увођење додатних критеријума како би се најлакше дошло до најбољих кандидата, јер и након теста постоји веома велики број лица која имају максималну оцену.

АКПА се нада и да ће процес избора судија помоћи колегама из две групације кандидата – судијских помоћника и полазника Правосудне академије (ПА) да приближе ставове у погледу будуће реформе система избора и то најпре зато што је овај конкурс показао да је број судијских помоћника који претендују на функције у правосуђу много мањи од две хиљаде, како се до недавно спекулисало и зато што верујемо да против успостављања фер критеријума у избору не траба да постоје приговори.

АКПА подсећа да је Венецијанска комисија у свом мишљењу на уставне амандмане подржала реформу у избору судија и тужилаца у којој би ПА постала услов за избор на функцију. Сматрамо да не треба чекати промену Устава, да би се наставило са реформом и Правосудној академији омогућило потребно место у правосудном систему, већ очекујемо да ће ВСС и ДВТ на текућим конкурсима узети у обзир квалитет који је Правосудна академија селектовала и омогућити да свршени полазници Академије у знатном броју буду изабрани на правосудне функције.

ВСС је 3. јула 2018. године објавио резултате писаног дела испита на конкурсу за избор судија основних и прекршајних судова.

http://www.dijalog.net/akpa-ne-treba-cekati-promenu-ustava-da-bi-se-nastavilo-sa-reformom/

AKPA: Očekujemo da VSS prepozna kvalitet polaznika Pravosudne akademije