Одржан скуп о измени ЗПП-а

У среду 09.06.2021. године у Кући краља Петра у Београду одржан је скуп београдских судија посвећен изменама Закона о парничном поступку (ЗПП) у организацији Алумни клуба Правосудене академије (АКПА) са кога је поручено да Нацрт Закона о изменама и допунама ЗПП не треба повлачити из јавне расправе, као и да се горући проблем оптерећености београдских судова без одлагања мора решавати.

Нацрт Закона о изменама и допунама ЗПП су представили чланови Радне групе Министарства правде на челу са председником судијом др Драгишом Слијепчевићем, док су скупу присуствовали судије Врховног касационог суда, Привредног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Вишег суда у Београду и сва три основна суда у Београду, као и чланови струковних удружења Друштва судија Србије, Форума судија Србије и организатора АКПА.

Разматрана су у циљу представљања и унапређења полазног текста појединачна решења из Нацрта која се односе на увођење Е суда, измене у погледу месне надлежности код масовних – репетитивних тужби, трошкове парничног поступка, вештачења, укидање ревизијског цензуса, спорове мале вредности. Новелирање ЗПП пратиће измене и сета других закона, те је планирано да се постојећа стварна надлежност основних, виших и апелационих судова која је везана за вредност предмета спора задржи без обзира на укидање ревизијског цензуса и смањивање цензуса код спорова мале вредности.

Судије основних судова су посебно указали на неравномерну оптерећеност судијске мреже јер се у основним судовима на територији Града Београда суди у скоро две трећине предмета од укупног броја предмета у којима се суди у свим основним судовима у Републици Србији, што је ове судове довело у делимичну блокаду, због чега су указивали на хитност у изналажењу одрживог решења које виде у променама месне надлежности код репетитивних спорова, што је пре свега у интересу свих грађана и њиховог права на правично суђење..