ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АЛУМНИ КЛУБА

Дана 24. фебруара 2017. године одржана је ванредна Скупштина Алумни клуба на којој је донет нови Статут и изабрано новно руководство.

ЗАКЉУЧЦИ СКУПШТИНЕ

Сви присутни су се сложили да чињеница да данас већина чланова Алумни клуба нису на правосудним функцијама јасно говори о незавидном положају корисника почетне обуке Правосудне академије. Скупштина је сазвана након што су ДВТ, односно ВСС, уз пробијање законских рокова донели Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира, односно Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира и након што је ДВТ предложио прве кандидате за заменике јавних тужилаца по новодонесеном правилнику. Јасно је да ова два најважнија правосудна тела не иду за тим да процес избора носилаца функција спроводе по јасним, објективним и мерљивим критеријумима, већ да настоје да очувају привилегије које им омогућавају да на функције предлажу кандидате без икаквих критеријума, притом не хајући за законске одредбе које су прекршили доносећи наведене правилнике. Скупштина се сагласила да треба енергију усмерити у наставак борбе за јасне и објективне критеријуме, које у овом тренутку обезбеђује самo Правосудна академија, с тим што се мора заузети још критичкији приступ у односу на постојећа нормативна решења ДВТ и ВСС које обесмишљавају тестирање кандидата, а тиме и почетну обуку на Правосудној академији.

НОВИ СТАТУТ И НОВИ ЦИЉЕВИ

Усвојен је и нови Статут Алумни клуба који ће омогућити динамичнији рад и развој Алумни клуба. Предвиђено је постојање Председништва, које би требало да буде оперативно и састављено из реда чланова без обзира на њихову припадност одређеној генерацији Правосудне академије. Најважнија промена у Статуту је проширење циљева Алумни клуба, који ће се поред промовисања владавине права, залагати и за доступност правде, повећање ефикасности правосуђа и унапређење правосудних законодавних оквира. Ови циљеви ће омогућити јасније профилисање Алумни клуба као стручног удружења у области правосуђа.

НОВО ПРЕДСЕДНИШТВО

Усвајањем новог Статута досадашњем председнику Алумни клуба судији Небојши Ђуричићу, као и председнику Управног одбора Тијани Леваков Вермезовић и председнику Извршног одбора Драгану Мастиловићу престали су мандати и Скупштина Алумни клуба им је одала признање на великом доприносу који су дали Алумни клубу афирмишући његове принципе и идеје протеклих година, а посебна захвалност је одата и Немањи Никодијевићу, досадашњем члану Извршног одбора и Дејану Петковићу, досадашњем члану Управног одбора на беспоштедном труду и залагању.

Ново Председништво Алумни клуба је на конститутивној седници за председника изабрало Синишу Трифуновића, а за потпредседнике Бојана Петковића и Стефана Петровића, док су чланови Председништва Ива Марковић и Ева Огњановић. Председништво је одлучно у намери да на аргументован и достојанствен начин заступа циљеве и интересе Алумни клуба и свих чланова у складу са смерницама и закључцима Скупштине, да настоји да проблем избора правосудних функционера изнесе у јавност и да уједно понуди решење, тако што ће аргументовано бранити тезу да пут до ефикаснијег и квалитетнијег правосуђа води преко Правосудне академије.