ОПРЕЗНО СА ОТВАРАЊЕМ СУДОВА И ТУЖИЛАШТАВА

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) позива Високи савет судства (ВСС) и Државно веће тужилаца (ДВТ) да пре евентуалне одлуке о поновном отпочињању редовног рада судова и тужилаштава затраже стручна епидемиолошка мишљења, пропишу заштитне мере и размотре све аспекте такве одлуке.

АКПА сматра да би враћање рада правосуђа у пуном капацитету требало бити поступно, те да су највећи ризици у основним судовима у великим градским центрима, где дневно циркулише и преко хиљаду људи у затвореном простору. Епидемиолошка заштита грађана и безбедно одржавање суђења морају бити приоритет, посебно имајући у виду да приступ на суђења за многе грађане није ствар избора, већ обавезе.

АКПА подсећа на изазове које стоје пред радом судова и тужилаштава који се не могу лако решити, а то су мале суднице у коме се тешко може обезбедити социјална дистанца између учесника у поступку, затим писарнице које су организоване тако да у њима истовремено ради више десетина запосленог помоћног особља, уски ходници без вентилације који служе као чекаонице за странке, централизовани клима уређаји. Такође, постојаће потреба за заштитном опремом што изискује велика новчана средства, која се морају обезбедити за рад правосдних органа, при чему ови издаци нису планирани годишњим буџетима.

Неки од начина редукованог рада судова би могли бити прецизно планирање дневног броја суђења, тако да се не одржавају суђења у свим судијским већима истовремено, затим увођење рада у две смене и слично, а што би било потребно анализирати.

Када је у питању поступно повећавање броја суђења, АКПА сматра да треба одредити приоритете и да са суђењима која су најмасовнија, а чији друштвени значај је најнижи – у споровима мале вредности у парничним поступцима (у којима је вредност предмета спора до 3.000 евра) треба отпочети најкасније. Разумљиво је да би услед смањеног обима суђења поред грађана и правних лица били погођени и адвокати који не би могли остваривати приходе у обиму у којем су то чинили пре појаве вируса, што је финансијски проблем који би требало решавати финансијским олакшицама и помоћи адвокатским канцеларијама.