“Породични закон – дванаест година после”

Правни факултет Универзитета Унинон је дана 3. и 4. новембра 2017. године организовао научно саветовање под називом “Породични закон – Дванаест година после”. Модератори саветовања су били еминентни стручњаци проф. др Марија Драшкић, као један од твораца Породичног закона, доц.др Јелена Арсић, проф. др. Небојша Шаркић и проф. др Невена Петрушић.Алумни клуб Правосудне академије су представљали Синиша Трифуновић, Дејан Петковић и Синиша Кнежевић.

На скупу је било речи о изазовима који су пратили доношење самог Закона и његових измена и допуна, а нарочито у погледу привремених и хитних мера у поступцима који се воде у случајевима насиља у породици. Изнети су ставови да достојанство људске личности има превагу над правом својине у смислу доношења мере хитног удаљења учиниоца из стана. Посебну пажњу изазвао је реферат др Драгише Слијепчевића на тему брачне тековине као основа заснивања права и обавеза према привредном друштву, с обзиром на то да је ово питања које се често поставља у судским поступцима. Такђе, било је речи и о новим тенденцијама у породичном законодавству, са посебним освртом на нацрт Грађанског законика којим нису предвиђена конкретна решења, већ су његови аутори предложили да се о специфичним темама спроведе јавна расправа. У оквиру саветовања представљен је Коментар Породичног закона ауторке проф.др Марије Драшкић, као и Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних слобода које је сачинила група наших угледних стручњака.