Повереник за информације од јавног значаја поништио решење ДВТ

НЕТРАНСПАРЕНТНО ПОСТУПАЊЕ ДВТ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА О КОЈИМА ЋЕ СКУПШТИНА СРБИЈЕ РАСПРАВЉАТИ 11. МАЈА 2017. ГОДИНЕ

Повереник за информације од јавног значаја усвојио је 25.4.2017. жалбу тражиоца информације Бојана М. Петковића, потпредседника Алумни клуба Правосудне  академије, па поништио решење ДВТ и наложио ДВТ да без одлагања  достави просечне факултетске оцене за 17 кандидата о чијем избору на место заменика јавних тужилаца ће Народна скупштина одлучивати на седници заказаној за четвртак 11. мај 2017. године.

Повереник Р. Шабић сматра да се ДВТ неосновано позвао на право на приватност ових кандидата одбијајући захтев тражиоца, будући да избор носилаца јавнотужилачке функције ”има прворазредни значај не само за учеснике тог процеса него и за најширу јавност”, те да би доступност тражених информација допринело унапређењу мера за отклањање евентуалних пропуста убудуће.

Алумни клуб ПА поново указује на неприхватљиву праксу ДВТ да у поступку предлагања кандидата на прву правосудну функцију крије од опште и стручне јавности и од парламента просечну факултетску оцену и дужину студирања предложених кандидата. Кријући ове податке ДВТ прикрива и суштину свог поступања у поступку избора нових заменика јавних тужилаца: произвољност. Наставићемо борбу против вишедеценијске неконтролисане дискреције у избору судија и тужилаца. Наша генерација младих правника мора битно допринети настанку система у којем суде најбољи, а не ”нечији” или они који не би издржали конкуренцију на тржишту, у приватном сектору.

Избор 17 заменија јавних тужилаца који ће се обавити на седници 11. маја 2017. године је први избор који се обавља према новим правилима успостављеним Правилником ДВТ-а о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира (Сл. гласник бр. 80/2016). Овај правилник је оспорен пред Уставним судом, као супротан Закону о јавном тужилаштву. Суштина је у покушају ДВТ-а да изигра обавезу из Закона која налаже ДВТ-у да спроведе тестирање кандидата пре њиховог предлагања за јавнотужилачку функцију. Ово изигравање се састоји у томе што је ДВТ Правилником направио баналан тест, са идејом да сви кандидати добију максималне оцене, како би задовољили законску обавезу у формалном смислу, а суштински наставили да предлажу кандидате без икаквих критеријума, тј. по критеријумима скривеним од очију јавности, те су стога скривали и просечне оцене предложених кандидата, од којих неки имају оцене близу 6 на факултету.