Поводом извештаја ЕК о напретку Србије: Хитно повратити атмосферу дијалога у правосуђу

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) указује да се даљој реформи правосуђа мора приступити одговорно, промишљено и у атмосфери отвореног дијалога, како напредак у овој области не би био само делимичин, како је оцењен у последњем Извештају Европске комисије (ЕК) о напретку Србије у процесу евроинтеграција.

Предуслов за нормалан ток даље реформе јесте успостављање нормалног јавног дијалога, јер тренутно влада одсуство аргументоване и стручне расправе о многим важним правосудним темама, а последња таква тема је била она везана за измене Кривичног законика, које су усвојене у врло лошој атмосфери. АКПА верује да је свака размена мишљења здрава и да доприноси свестранијем посматрању потенцијаних законских решења, али уместо тога, ми смо били сведоци једног погрешног јавног дискурса који уствари осликава дубину проблема. Дешавања у правосудој политици морају бити аутономна и не смеју бити руковођена дневнополитичким интересима, како бисмо могли да унапредимо стање у правосуђу.

ЕК је препознала да у садашњем тренутку постоји простор за непримерене утицаје у правосуђу због чега начин избора, али и напредовања судија и тужилаца током каријере морамо у потпуности засновати на јасним и мерљивим критеријумима, што су вредности за које се АКПА залаже годинама уназад.

Поред тога, Извештај се бави и Правосудном академијом (ПА) која треба да буде једина тачка уласка у правосудне професије, односно да заузме вло важно место у обуци будућих и постојећих судија и тужилаца, те је зато потребно радити на јачању ПА и развијању механизама њене заштите од свих непримерених утицаја. Рад ПА мора бити координисан и чвршће везан за правосудне савете – Високи савет судства (ВСС) и Државно веће тужилаца (ДВТ) и АКПА сматра да ова тела морају сама преузети много активнији приступ према ПА, те да је у реформи врло важно избећи ризике да обука коју ПА буде спроводила не буде сведене на формалност.

Мишљења смо да кључни циљеви треба да буду профеционализација носилаца правосудних функција путем почетне и сталне обуке коју спроводи ПА, јачање независности судова и судија, односно самосталности тужилаштава, као и јачање професионалних и административних капацитета правосудних савета уз унапређење транспарентности у њиховом раду.