Предавање Е-суд

Представници Алумни клуба правосудне академије (АКПА) Сара Ресимић, Дејан Миловановић и Дејан Гашић присуствовали су предавању на тему “Е-Суд”, које је одржано 24.10.2018. године у хотелу Crown Plaza, у организацији Синергија18. О структури апликације, њеној примени у пракси, техничким компонентама апликације и могућим изазовима говорили су шеф одсека за е-правосуђе у Министарству правде Марио Малетић, представник Адвокатске коморе Србије адвокат Владимир Пријовић и судија Управног суда Стево Ђурановић.

Е-Суд представља апликацију за електронско покретање поступка без одласка у суд и за размену поднесака електронским путем, развијену у оквиру пилот пројекта које спроводи Министарство правде. Примена апликације почела је у Управном суду, при чему се ради и на развијању истоврсне апликације за Привредне судове, потом Прекршајне судове, а након тога доћи ће на ред и судови опште надлежности.


С обзиром да су у изради апликације Е-суд учествовала не само програмери и представници Министарства правде, већ су у том процесу консултовани и представници струке, адвокати и судије, може се са правом очекивати да ово савремено технолошко решење допринесе унапређењу електронске комуникације између судова и странака, као и уштеди њиховог времена и трошкова. На предавању је истакнуто да се у предстојећој примени ове апликације, као и других технолошких иновација, рачуна на младе људе, односно будуће носиоце правосудних функција који похађају обуку Правосудне академије.