Представник Алумни клуба на конференцији ”Градови против корупције”

Дана 02.06.2017. године, у Београду, у Кући људских права и демократије, у организацији Бироа за друштвена истраживања, одржана је конференција на тему ”Градови против корупције”, на којој је присуствовала Јелена Видојевић, као представник Алуми Клуба Правосудне Академије.

Конференцију је, испред Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ), отворио Зоран Гавриловић те је предочио да је у процесу интеграција Републике Србије Европској Унији, Агенција за борбу против корупције израдила модел Локалног Антикорупцијског Плана (ЛАП), те је увела обавезу израде и проведбе ЛАП-а на све јединице локалне самоуправе, који процес је тренутно у току.

Конференцији су присуствовали и представник Агенције за борбу против корупције која је објаснила улогу Агенције за борбу против корупције на локалном нивоу, и представник Локалног антикорупцијског форума у Нишу (ЛАФ Ниш), која је презентовала модел локалног антикорупцијског плана који је усвојен у Нишу, те указала на потешкоће са којима се ЛАФ Ниш сусрео у својим досадашњим активностима.

Представљени су резултати истраживања које је спроведено од стране наведених организација, те је објашњена улога организација цивилног друштва у процесу ЛАП-а, и указано је на значај учешћа представника организација цивилног друштва у Радним групама за израду локалних модела антикорупцијског плана, Комисији за избор Тела за праћење и самим Телима за праћење.