Проверавати температуру свима који улазе у правосудне органе и мењати процесне законе

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) позива на пооштравање мера заштите од ширења вируса Ковид-19 у зградама судова и јавних тужилаштава, као и на измене процесних закона.

Највеће судове дневно посети више стотина, односно више хиљада грађана и запослених, који често бораве у просторијама које немају природну вентилацију и зато је потенцијал ширења заразе врло висок. То намеће две врсте обавезе – предузимање хитних мера заштите здравља, као и разматрање измена процесних закона и судске праксе које би смањиле број судских поступака.

Када су у питању хитне мере, АКПА подсећа да је Градски завод за јавно здравље Београда још 4. маја издао инструкције за рад судова у склопу примене мера превенције ширења Ковид 19 вируса, које су, између осталог, предвиђале обавезну проверу телесне температуре свим запосленима и свим посетиоцима пре уласка у судове, а ове мере никада нису спровођене. Данас, када је активност вируса поново на високом нивоу и када су потврђени случајеви заразе међу судијама, тужиоцима и помоћним особљем, увођење овакве мере је нужно.

Кораци које је потребно предузети како би се смањио број судских поступака су иначе потребни преоптерећеном српском правосуђу, а ово питање актуализује стање епидемије у којој се налазимо и из које, по свему судећи, нећемо изаћи у догледно време. С тим у вези, АКПА указује да се највећи број судских поступака који оптерећује и успорава наше правосуђе односи на спорове мале вредности, где судови одлучуу о потраживањима која не прелазе износе од неколико хиљада динара, а има и поступака чија је вредност испод једног динара. Уз то, у већини тих поступака судови расправљају о истим или сличним правним питањима. Други правни системи су овакве ситуације покушали да реше увођењем института колективне тужбе, где у оквиру једне парнице може да учествује више хиљада лица, и где једна пресуда може да предупреди подношење хиљаде нових тужби, те на овај начин штити не само правни, већ и економски систем. У времену пред нама усвајање законских измена у том правцу и брже формирање судске праксе директно би, смањењем броја судских предмета, утицало и на смањење фреквенције грађана у правосудним органима и тиме деловало превентивно и на ширање вируса, јер су правосудни органи једни од најпосећенијих јавних простора. Из тих разлога АКПА ће у наредним данима поднети иницијативу Министарству правде за измену Закона о парничном поступку који би омогућио овакву реформу.