Реаговање АКПА на резултате конкурса ДВТ

Државно веће тужилаца (ДВТ) је у петак објавило предлог за избор 37 нових заменика тужилаца у српским тужилаштвима. АКПА је незадовољан резултатима спроведедног конкурса.

У формалном смислу, видљив је напредак у квлатитету писаног теста, који доноси објективније вредновање кандидата. Међутим, већа отвореност процеса према јавности се може постићи јавним објављивањем термина седнице на којој се расправља о кандидатима и обавештењем о именима предложених кандидата одмах после седнице.

У суштинском смислу незадовољство нашег Клуба произлази из чињенице, што је заступљеност кандидата који долазе са Правосудне академије свега 8%, односно укупно три кандидата. Свршени полазници Правосудне академије који су већи део свог радног стажа након положеног правосудног испита радили у тужулаштвима нису се нашли на листи предложених, при чему Државно веће тужилаца не образлаже зашто. Овакво поступања Већа је у нескладу са стратешким опредељењем Републике Србије које је кроз Националну стратегију за реформу правосуђа за период 2013-2018. године одлучило да Правосудна академија буде једина тачка уласка у јавнотужилачку професију. Парадоксално је да данас имамо 8% предложених полазника Правосудне академије, а након усвајања уставних амандмана имаћемо их 100%.

Без намере да дирамо у неприкосновено право Државног већа тужилаца да слободно предлаже кандидате за јавнотужилачке функције, указујемо да правни режим у коме је по одлуци ДВТ на Правосудну академију до сада уписано 80 кандидата, а након завршене државне обуке за јавне тужиоце предложен за избор само 21 полазник, угрожава рад ове институције и доводи у питање целину реформског захвата.

Постојање Повереника за самосталност, као органа ДВТ који указује на политичке и друге недозвољене утицаје јесте механизам којим ДВТ делује након што је притисак већ учињен, а суштинска самосталност тужиоцима и заменицима тужилаца мора да се обезбеди много раније, кроз транспарентност избора на функцију. То је превентивно деловање, на који се ставља акценат у реформи правосуђа и на који указују међународне институције.

АКПА ће и поред свог незадовољства тежити да унапреди односе са ДВТ и својим добронамерним сугестијама настојати да се постојећи проблеми превазиђу.