Шабић: Снимци тужилаца јавна су ствар

Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић наложио је Државном већу тужилаца (ДВТ) да достави члану Алумни клуба Правосудне академије (АКПА) Мирку Илићу снимке разговора са кандидатима који су предложени за заменике јавних тужилаца чији је избор у Народној скупштини Уставни суд зауставио привременом мером донетом 19. јула 2017. године у поступку утврђивања незаконитости Правилика о избору заменика тужилаца. Претходно је ДВТ одбио да тражиоцу информације достави спорне снимке и тиме наставио праксу нетранспаретног спровођења поступака избора за јавне тужиоце.

Подсећамо да је и током претходног избора за 17 заменика јавних тужилаца широм Србије, ДВТ скривао просечне факултетске оцене предложених кандидата од јавности, штитећи њихову приватност, због чега је такође Повереник за информације од јавног значаја реаговао, док је овог пута тако чинио у односу на снимке. При том, ДВТ наводи да не поседује снимке за све предложене кандидате. Из снимака произлази да су предложени и канидати који нису знали одговоре на сва постављена питања, а нису предложени они који су те одговоре знали.

Начин на који ДВТ обавља своју функцију у досадашњим изборима функционера је изразито споран и упитан, због чега је Уставни суд привременом мером онемогућио даље изборе до доношења своје коначне одлуке о законитости Правилника о избору.

Велики број мањкавости у избору тужилаца, као и критика Заштитника грађана у прошлом Годишњем извештају у односу на Високи савет судства (ВСС) који предлаже избор судија, треба да буду јасан сигнал творцима измене Устава да ова важна питања избора судија и тужилаца на детаљан начин уреде Уставом, како би се избегло нормирање на нејасан и необјективан начин подзаконским актима, јер уколико не постоје гаранције против политизације и непотизма на највишем нивоу, грађани Србије не могу очекивати добре резултате у правосуђу.