Саопштење поводом учесталих расписивања огласа за заменике јавних тужилаца

Државно веће тужилаца (ДВТ) је данас (31. марта 2017. године) објавило још један оглас за избор заменика јавних тужилаца, што је други оглас објављен у последњих месец дана. Питамо се шта је узрок оваквом ужурбаном и честом расписивању огласа за укупно 26 места у јавним тужилаштвима у Србији, и то у ситуацији, када ни претдходни процес избора 17 заменика јавних тужилаца није окончан.

Чини се да ДВТ овако поступа знајући да је Правилник о избору земеника јавних тужилаца (пун назив: Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за земеника јавног тужиоца који се први пут бира) оспорен од стране Алумни клуба Правосудне академије пред Уставним судом, јер садржи одредбе очито противне Закону о јавном тужилаштву и покушава да тестирање кандидата, на које је ДВТ овим Законом обавезан, сведе на формалност, не би ли задржао дискреционо право да без икаквих критеријума предлаже кандидате на јавне функције према личном нахођењу, како је то до сада и чинио, притом не дајући образложење зашто не предлаже кандидате који често имају много боље референце од предложених, а тако чини, знајући да у Србији не постоји никакав правни лек на одлуку ДВТ-а, што се мора хитно променити. Тужилаштва у Србији и ДВТ апсолутно морају бити самостална, али уз сваку самосталност следује и одговорност и транспарентност, које у избору јавних тужилаца нема и стога не треба да чуди што 70% грађана нема поверења у српска тужилаштва (податак из Функционалне анализа правосуђа у Србији), а тако ће и остати док год немамо гаранције да се на јавне функције у тужилаштву долази по објективним критеријумима.