Састанак у Министарству правде

Дана 13. децембра 2016. године представници Алумни клуба Драган Мастиловић, Синиша Трифуновић и Дејан Петковић састали су се са помоћником министра правде за европске интеграције и међународне пројекте, господином Чедомиром Бацковићем и са госпођом др Милицом Колаковић Бојовић, председницом Савета за спровођење Акционог плана за поглавље 23.

Представници Алумни клуба су указали на велики проблем са којим се суочавају полазници почетне обуке за судије и заменике јавних тужилаца правосудне академије, а који се односе на њихов (не)избор. Наиме, у протекле 2 године само 6% полазника правосудне академије је предложено од стране Високог савета судства за избор на судијску функцију, што према ставу Алумни клуба представља поражавајући податак са којим се мора суочити и Правосудна академија и Министарство правде, али и Високи савет судства и Државно веће тужилаца.

Представници Алумни клуба су указали да данас у Републици Србији имамо нови правни оквир у погледу начина избора правосудних функционера, а који подразумева измењен Закон о судијама и Закон о јавном тужилаштву. Међутим, напори који су учињени у правцу измене ових закона, којима се први пут у Републици Србији увиди испит за све кандидате за правосудне функционере, осим за свршене полазнике Правосудне академије, чија стручност и оспособљеност је више пута тестирана, прете да не дају добре резултате, јер се на нивоу подзаконских аката донетих од стране Високог савета судства и Државног већа тужилаца, ове законске измене обесмишљавају сувише једноставним тестовима, који за последицу имају велики број кандидати са највишим оценама, те ће се предлагање кандидата за правосудне функционере поновно вршити без објективних критеријума.

Саговорници Алумни клуба су изразили разумевање поводом изнетих бојазни и навели да подржавају Правосудну академију, као институцију.