Састанак са г. Радованом Лазићем: Отворимо јавну дебату о проблему

Чланови Председништва Алумни клуба Синиша Трифуновић, Бојан Петковић, Стефан Петровић и Ива Марковић састали су се 5. јуна 2017. године са председником Управног одбора Удружења тужилаца Србије (УТС) и чланом Државног већа тужилаца (ДВТ) г. Радованом Лазићем.

У исцрпном разговору г. Лазић је навео да УТС не стоји иза увредљивог писма упућеног Алумни клубу од стране члана УО УТС, већ да је то писмо има карактер писма појединца, те да УТС не жели да врши било какав притисак на спровођење анкете о стању у правосуђу Алумни клуба.

Саговорници су се сложили да у правосуђу постоји врло велики проблем везан за избор тужилаца и судија, а који је настао након одлуке Уставног суда 2014. године којим су полазници Правосудне академије изгубили гаранције у погледу њиховог избора на правосудне функције које су имали у тренутку уписа на почетну обуку Правосудне академије. Представници Алумни клуба истакли су да је проблем системског карактера и да његова комплексност захтева отварање јавне дебате у коју морају бити укључени најважнији правосудни фактори – ВСС, ДВТ, Министарство правде и Правосудна академија, те да је потребно да свака од ових државних институција понуди решење проблема, с обзиром на то да имамо више генерација полазника Правосудне академије који су без своје кривице “заглављени у систему”, али и још већи проблем – несталност, неизвесност и флуидност у погледу правних норми који регулишу избор на правосудну функцију. Г. Лазић је рекао да ће се УТС, као и ДВТ уколико буде позван, свакако укључити у ову расправу, да лично сматра да је потребно подржати и унапређивати Правосудну академију, али и да не види једноставна решења. Истакао је и да нови сазив ДВТ-а ради на томе да унапреди свој однос према Правосудној академији и њеним полазницима, чије компетенције изузетно цени и да се слаже да допринос решавању проблема морају дати сви у чијој је надлежности решавање овог проблема.