Састанак са вођама пројекта Изградња капацитета Правосудне академије

У току је спровођење двогодишњег пројекта Изградње капацитета Правосудне академије Републике Србије, вредног 2 милиона евра, финансираног из претприступних фондова Европске уније, на коме су између осталих ангажовани угледни правосудни функционери из Краљвине Шпаније, судија Хорхе Обах и јавни тужилац Ева Перез, који су у Вишем суду у Беогрду дана 13. фебруаа 2017. године одржали вишечасовни састанак са судијом Вишег суда у Београду и ментором Правосудне акадмије – Весном Миљуш, као и са и члановима извршног одбора Алумни клуба Правосудне академије Синишом Трифуновићем и Немањом Никодијевићем.

Разговарало се на тему побољшања почетне обуке за судије и тужиоце. Указано је на проблеме које постоје у пракси, а који се тичу организационих капацитета судова и тужилаштава где се полазници Правосудне академије упућују на обуку, као и на потрбу да полазници Правосудне академије постану видљивији у правосудном систему, тако што би добили процесна овлашћења кроз измене постојећег законског оквира.

Такође је тема разговора била и систем евалуације полазника Правосудне академије, систем евалуације ментора, као и о питање самоевалуације. Закључак је да је потребно подизати свест окружења у коме се полазници Правосудне академије налазе о значају обуке, као и да је за квалитет обуке врло важан однос ментора и полазника, који мора омогућити квалитетан трансфер знања кроз индивидуални приступ сваком полазнику.