Састанак у Високом савету судства

Представници Алумни клуба Правосудне академије, председник Синиша Трифуновић, потпредседник Бојан Петковић, члан Председништва Ева Огњановић, састали су се 12. априла 2017. године у просторијама Високог савета судства са првим замеником председника Високог савета судства судијом Браниславом Горавицом. Судија Горавица је лице задужено за праћење спровођења програма почетне обуке на Правосудној академији.

Током састанка је разговарано о почетној обуци за судије, о њеном спровођењу у судовима, условима у којима се обука обавља и о њеном унапређењу. Поред тога, представници Алумни клуба су изнели примедбе везане за Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата који се први пут бира (Правилник о избору судија), указали на његова решења која сматрају незаконитим и на потребу системског решавања проблема везаног за потпуну имплементацију идеје о Правосудној академији као тачки уласка у правосуђе, за коју се Република Србија определила. Обука правосудних функционера пре ступања на судијску функцију, као и стална обука јесу услов ефикасног остваривња права од стране грађанина и зато је потребно да сви релевантни чиниоци у правосуђу подрже и афирмишу такав приступ. Представници Алумни клуба су подвукли и потребу за што транспарентнијим и отвореним приступом у процесу избора судија, који не сме остављати дилему да су за избор на судијску функцију предложени најкомпетентнији кандидати, а што, по оцени Алумни клуба данас није случај. У овом процесу се мора омогућити и изјављивање правног лека против одлуке ВСС-а о предлогу кандидата, како би се права кандидата у потпуности заштитила, јер ће се само на тај начин елиминисати сумња у јавности и повећати поверење у судство. На послетку је упућен позив Високом савету судства да посети полазнике Правосудне академије на њиховим радним местима, у судовима, те да се упознају са њиховом обукуом, менторима и радом у судницама.