Саветовање о реформи правосуђа. Петковић: Резултати новог Правилника ВСС фарсични. Трифуновић: Комбинован састав правосудних савета

Саветовање ”Реформа правосуђа и измена Устава Републике Србије” одржано је 29. и 30. септембра 2017. у организацији Института за упоредно право и Правног факултета Универзитета Унион. Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) представљали су председник Синиша Трифуновић и потпредседник Бојан М. Петковић.

Петковић: Резултати новог правилника о избору судија ВСС фарсични

Својом дискусијом насловљеном ”Избор судија и култура правне произвољности” Петковић је подсетио да су услови и критеријуми за избор судија у ранијим поступцима били неизмериви и неупоредиви и указао је на фарсичност првих резултата примене новог правилника Високог савета судства (ВСС) о испиту за кандидате за судије (90% кандидата има максималну оцену). Заложио се за конституционализовање почетне обуке на Правосудној академији као услова за судију и то образложио потребом ублажавања својеврсног ”правосудног зида плача” – тога да најбољи млади правници заобилазе судство, а да се људски капитал алоцира у велике адвокатске канцеларије.

Трифуновић: Обезбедити комбинован састав правосудних савета

Другог дана саветовања Трифуновић је говорио о саставу и надлежностима правосудних савета, са нагласком на ВСС. Нагласио је да је у сврху задовољења демократских принципа и контролних механизама “кочнице и равнотеже” међу различитим гранама власти било прикладано изабрати приступ који би искључио Народну скупштину из процеса избора судија уз комбиновани састав ВСС који треба да буде састављен делом од судија бираних од стране њихових колега, а делом од истакнутих правних стручњака изабраних од стране парламента који не би смели бити чланови политичких партија. Овакав модел би истовремено представљао и деполитизацију ВСС-а, али и обезбедио већи степен заштите од евентуалне корупције и кронизма, који су увек могући када се власт концентрише у малом кругу функционера, а овим циљевима би допринела и ротациона измена дела чланства правосудних савета сваке године.

Др Милосављевић: Може ли се избећи “судократија”?

На саветовању се расправљало и о питању да ли ће судска власт заиста бити независна ако Народна скупштина не буде бирала судије, па је у свом излагању др Богољуб Милосављевић поставио питање да ли власт која саму себе бира може бити одговорна и да ли може да се не претвори у нешто што се зове “судократија”, тј. да ли ће постојати нешто што може да контролише судску власт, те је навео да није тешко замислити да политика може да контролише судску власт чак и ако се она састоји и само од судија. На скупу су говорили и др Небојша Шаркић, др Драгољуб Поповић, др Танасије Маринковић, судије Гордана Ајншпилер Поповић, Драгана Бољевић, Омер Хаџиомеровић, др Миодраг Мајић и др.