Сокобања 2016. Прво саветовање полазника Правосудне академије

Предавање Тање Павловић Недељковић, судије Апелационог суда у Крагујевцу

У организацији Алумни клуба Правосудне академије и Правосудне академије одржано је Прво саветовање полазника Правосудне академије.

Саветовању су присуствовали полазници свих шест, до сада уписаних генерација. Саветовање су подржали и гости из реда носилаца правосудних функција и представника правосудних органа, а на отварању присутне су поздравили директор Правосудне академије Ненад Вујић и истакнута менторка Правосудне академије Весна Миљуш, судија Вишег суда у Београду.

30.10.2016.  одржана је Скупштина Алумни клуба на којој су усвојене измене Статута, изабрани чланови Управног одбора из реда 6. генерације и усвојен План активности за наредни период.

Скупштина Алумни клуба Сокобања 2016.

Сутрадан су судије Првог основног суда у Београду, Драгана Марчетић и Снежана Марјановић, одржале предавање на тему „Спор мале вредности“ и „Трошкови парничног поступка“. Судија Другог основног суда у Београду и председник Алумни клуба, Небојша Ђуричић одржао је предавање на тему „Закон о спречавању насиља у породици“ а Радован Илић, Државни секретар у Министарству правде, на тему „Новине предвиђене изменама и допунама КЗ“.

01.11.2016. судија Апелационог суда у Крагујевцу, Тања Павловић- Недељковић одржала је предавање на тему „Утицај одлука Уставног суда на праксу основних судова“ а судија Вишег суда у Крагујевцу, Весна Миловановић на тему „Новине и пракса Закона о извршењу и обезбеђењу“.

Саветовање је одржано у Хотелу „Моравица“ у Соко бањи који је под управом Казнено-поправног завода из Сремске Митровице чиме је дат и допринос развоју овог Завода.

У Алумни клубу Правосудне академије се надају да је ово, прво од многих, наредних саветовања полазника Правосудне акедемије које ће уследити наредних година и да ће Алумнијада постати традиционално окупљање свих полазника Правосудне академије и носилаца правосудних функција.