Стриктна примена закона

 

Стриктна примена закона (Данас 21. новембар 2016.)