Текст у недељнику Време: Правосудна академија у небраном грожђу