Удружење судија прекршајних судова: За судије да се бирају полазници Правосудне академије

Удружење судија прекршајних судова Републике Србије у свом Предлогу будућих измена Устава, између осталог, предложило је да Правосудна академија постане уставна категорија и то на тај начин што би се за судије, по правилу, бирала лица која су завршила почетну обуку Правосудне академије.

У образложењу овог Предлога се наводи да треба уважити постојање Правосудне академије, њену улогу и значај. Наводи се да је потребно разрешити постојећу ситуацију, јер у систему постоји велики број судијских помоћника, којима у будућем периоду треба омогућити да конкуришу за места судија, али да се Удружење залаже да по протеку тог периода, претежан, скоро искључив, избор за судијску функцију буде међу кандидатима који су прошли обуку Правосудне академије.

Подсећамо да је претходно Академска мрежа за владавину права, коју чине Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Удружење грађана Europius и Алумни клуб Правосудне академије, у својој Анализи ЕУ стандарда и предлога могућих измена Устава као једно од решења предложило да завршена обука на Правосудној академији постане неопходан услов за избор на правосудну функцију, имајући у виду да овакво решење почива на европским стандарда у области независности и стучности судија и тужилаца, као и то да би се тиме остварио циљ из Националне стратегије реформе правосуђа 2013-2018, према којој се до краја ове године Правосудна академија мора уврстити међу неопходне услове за избор судија и заменика јавних тужилаца.

Погледајте:

Предлог измена Устава Удружења судија прекршајних судова Републике Србије

Анализа ЕУ стандарда и предлог могућих измена Устава Академске мреже за владавину права