Уставни суд блокирао избор судија

Уставни суд је на данашњој седници (21. децембар 2017.) прихватио иницијативу Алумни клуба Правосудне академије (АКПА) и Удружења за заштиту уставности и законитости и покренуо поступак за утврђивање незаконитости правилника о избору на прву судијску функцију којег је донео Високи савет судства (ВСС). Суд је истовремено одредио привремену меру, забранивши свакоме, па и Народној скупштини, да предузима радње по текућим конкурсима и да расписује нове конкурсе за судије по спорном правилнику.

По спорном правилнику већ је тестирана стручност кандидата за управне и привредне судије, када је чак 90% њих имало максималну оцену, јер су сва испитана питања месецима стајала објављена на сајту ВСС.

Ми ћемо већ сутра покушати да отворимо дијалог са ВСС и размотримо начине за превазилажење проблема, јер са једне стране ефикасност правосуђа не сме бити угрожена, а са друге се мора подићи ниво правне сигурности и поступак избора судија засновати на свима јасним објективним критеријумима, који данас не постоје, како би ВСС могао на правилан начин да врши своје уставне надлежности, навео је Синиша Трифуновић, прдседник АКПА.

Србија неће моћи да затвори Поглавље 23 у преговорима са ЕУ ако не створи објективне критеријуме за избор судија, који деценијама не постоје. Апелујемо да се што пре пропише Правосудну академију као услов за избор нових судија, сагласно захтевима ЕУ, јер критеријуми не смеју остати субјективни и нејасни, навео је Бојан Петковић, потпредседник АКПА.

Подсећамо да је по иницијативи АКПА Уставни суд већ блокирао тужилачке конкурсе јула 2017.